Hlásenie poistnej udalosti zo životného poistenia

Poistená osoba (osoba, ktorej sa stal úraz alebo choroba)

Poistená osoba (osoba, ktorej sa stal úraz alebo choroba)
Pridať PZ
Korešpondenčná adresa
Česko, Maďarsko
Korešpondenčná adresa
Neevidujeme Vašu aktuálnu adresu. Prosíme kontaktujte nás prostredníctvom Klientskej linky telefonicky na tel. 0850 111 464 alebo klient@nn.sk. Online Hlásenie poistnej udalosti môžete dokončiť, pričom prípadná výplata Vám môže byť aktuálne bez adresy zaslaná len na bankový účet, ktorý môžete uviesť nižšie.
Kontaktné údaje
Ak uvediete telefónne číslo (mobil) alebo emailovú adresu, tieto informácie budú aktualizované v našich systémoch a nahradia Vaše predchádzajúce kontaktné údaje. Na uvedenú emailovú adresu Vám zašleme aj kópiu tohto hlásenia poistnej udalosti, ak sa v poslednom kroku rozhodnete pre túto možnosť.
Platobné údaje
Ak neuvediete číslo bankového účtu, poistné plnenie bude zaslané poštovým peňažným poukazom na evidovanú korešpondenčnú adresu alebo na adresu trvalého bydliska.

Button_container